Zālaugi un zaļmēslojuma augi

Sarkanais āboliņš ‘Raunis’

Šķirnes aizsardzība Latvijā: nav
Selekcionāru tiesību pārstāvis: AREI
Šķirnes pārstāvis Latvijas teritorijā: AREI
Izmantošanas veids: Zālāju maisījumiem, siena ražošanai,
zaļmēslojumam ,lopbarības sējumos

Morfoloģiskais apraksts:

Diploīds, skrajceru, sēklas violetas, dzelteni violetas vai arī
dzeltenas ar spīdīgu virsmu. Vidēja agra šķirne, zied jūnija
2.dekādē.

Kvalitātes rādītāji:

Laba ziemcietība, laba ataugšanas spēja,
Ražība – sausnas raža 8-10t/ha,
Sēklu raža 0,3-0,5 t/ha,
Augsta barības vērtība.

Agrotehnika: Aug iekultivētās smilšmāla, mālsmilts augsnēs.
Piezīmes: Vidēja izturība pret slimībām. Piemērota bioloģiskai audzēšanai.